Kontaktinfo


Miljøfôr Norge AS

tlf: +47 92666671

Org.nr: NO 966967021

Godkjenningsnr. Mattilsynet: 100073


Daglig leder Miljøfôr Norge:

Navn: Michel Fjeldstad

tlf: +47 92049487

e-mail: michel.fjeldstad@a-mf.no


Fabrikksjef Miljøfôr Norge:

Navn: Heinz Kruse

tlf: +47 92416874

e-mail: heinz.kruse@miljofor.no

Akershus Miljøfôr

Org.nr: 966419016

Registreringsnr. Mattilsynet: NO 1150488

reg.nr. Miljøfyrtårn: 3684


Daglig leder Akershus Miljøfôr:

Navn: Michel Fjeldstad

tlf: +47 92049487

e-mail: michel.fjeldstad@a-mf.no


Transportleder Akershus Miljøfôr:

Navn: Heinz Kruse

tlf: +47 92416874

e-mail: heinz.kruse@miljofor.no


Miljøfyrtårnansvarlig: Heinz Kruse

Miljøfôr Vest

Husøyvegen 142

Avaldsnes

e-post: karmoy@miljofor.no

tlf. produksjon: +47 92889017