Transport


Nye Akershus Miljøfòr AS driver utstrakt transportvirksomhet.

Bilparken er til enhver tid av nyere dato og i god forfatning.

Våre sjåfører gjennomgår kontinuerlig opplæring i kjøreadferd, sikkerhetsarbeid, kundebehandling og miljøarbeid i tråd med vår Miljøfyrtårnsertifisering. Gode rutiner sikrer kunden en miljømessig forsvarlig håndtering av varene og at det blir slik som det er avtalt.

En stor og moderne krokbilflåte gir Nye Akershus Miljøfòr AS gode muligheter for rasjonell drift og stor fleksibilitet i forhold til sine kunder. Man vil f.eks. kunne skifte containere på meget kort varsel, hvis behovet skulle være der.

Med våre tankvogntog og tankbiler vil vi kunne transportere alle typer flytende varer.

Nye Akershus Miljøfòr AS har to transportavd. Èn på Søndre Fjeldstad Gård og
èn plassert på Hamar.