Kontaktinfo


Miljøfôr Norge AS

tlf: +47 92666671

Org.nr: 966967021

Godkjenningsnr. Mattilsynet: 100073


Daglig leder Miljøfôr Norge:

Navn: Michel Fjeldstad

tlf: +47 92049487

e-post: michel.fjeldstad@a-mf.no


Fabrikksjef Miljøfôr Norge:

Navn: Folke Jensen

tlf: +47 90931251

e-post: folke@miljofor.no


Nye Akershus Miljøfòr

Org.nr: 927265478

Registreringsnr. Mattilsynet: NO 1150488

reg.nr. Miljøfyrtårn: 3684

Miljøfyrtårnansvarlig: Henrik Hansen


Daglig leder Nye Akershus Miljøfôr:

Navn: Michel Fjeldstad

tlf: +47 92049487

e-post: michel.fjeldstad@a-mf.no


Transportleder Nye Akershus Miljøfôr:

Navn: Simen Fjeldstad

tlf: +47 91745298

e-post: Simen.fjeldstad@a-mf.no


Miljøfôr avd. Vest. Biosubstrat

Adresse:

Litlasundvegen 110

4260 Torvastad


Fabrikksjef: Henrik Hansen

tlf: +47 92889017

e-post: karmoy@miljofor.no